Λόγω έλλειψης απαρτίας στην 8η Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε εκ νέου σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2690/ΦΕΚ45Α/1999, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα (Περικλέους 55), στις 02/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 για…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα (Περικλέους 55), στις 31/5/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος : 1. Χορήγηση άδειας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η ΠρόεδροςΑικατερίνη Γκούμα
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα (Περικλέους 55), στις 25/4/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων : 1. Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Η ΠρόεδροςΑικατερίνη Γκούμα
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα (Περικλέους 55), στις 31/3/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: 1. Χορήγηση αδειών μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.2. Μετατόπιση περιπτέρων3. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα (Περικλέους 55), στις 29/3/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων: 1. Χορήγηση αδειών μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,2. Μετατόπιση περιπτέρων,3. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα (Περικλέους 55), στις 23/2/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων :1. Εξέταση αιτήματος δημότη που αφορά στην παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Α.Μ.Α σε οδικό…
Λόγω έλλειψης απαρτίας στην 2η Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε εκ νέου σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2690/ΦΕΚ45Α/1999, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα (Περικλέους 55), στις 18/2/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός