07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 168 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και συγκεκριμένα:

 1. καθορίζεται η χρήση ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο και από τη διαχειριστική μελέτη περίγραμμα, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τις ενδείξεις ΑΒΓ……Α και
 2. καθορίζεται η Ερυθρά Γραμμή στα υφιστάμενα κτίσματα - βοηθητικού χώροι αθλοπαιδιών - αναψυχής, όπως φαίνονται με τα στοιχεία αβγδα, στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης, την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Σ. 180-181

της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου:

 1. Για τη θεσμοθέτηση νέας ερυθρής γραμμής στο σημείο, όπως φαίνεται στο συνοδεύον την απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα και με στοιχεία ΑΒΓΔΑ. Το περίγραμμα της ερυθράς καλύπτει επιφάνεια 250,00 τ.μ. . Το κτίριο θα έχει χρήση εκδηλώσεων ψυχαγωγίας και πολιτισμού με τους βοηθητικούς του χώρους και δε θα υπερβαίνει τα 150,00 τ.μ. ισογείου κτίσματος, με υπόγειο εντός του καθορισμένου περιγράμματος.
 2. Ταυτόχρονα καταργείται το ένα εκ των δύο περιγραμμάτων του Δ/τος του 1953, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό και τροποποιείται το παραμένων περίγραμμα με προτεινόμενη επιφάνεια 250,00 τ.μ. και με στοιχεία ΖΗΘΕΖ για ισόγειο κτίσμα με υπόγειο.

Επομένως η συνολική δόμηση στο Ο.Σ. 180-181 (εξαιρουμένου του Ι. Ν.) θα είναι 400,00 τ.μ., ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ της προβλεπόμενης από το Δ/γμα του 1953 επιφάνειας των 520,00 τ.μ. .

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

Για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου:

 1. τη μη κοπή της κορυφής ενός (1) δέντρου (κουκουναριά) που βρίσκεται επί της οδού Μαυραγάνη 6-8 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 7720/22-03-2019 αιτήσεως που υπογράφει η κα Στυλιανή Καρύδη, η οποία αιτείται την κοπή τής κορυφής τού δέντρου, διότι η κουκουναριά είναι ήδη κλαδεμένη, προφανώς από συνεργείο τής ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να περνάει ανάμεσα το καλώδιο και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον κλάδεμα.
 2. το ελαφρύ κλάδεμα μιας σειράς πεύκων (φυτεμένων παράλληλα με τη μάντρα της οικίας) στο άλσος που βρίσκεται παραπλεύρως του αδιεξόδου Ζακυνθινού 77 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 7700/22-03-2019 αιτήσεως του κου Αναστάσιου Κιούση
 3. το κλάδεμα δύο (2) δέντρων (ευκάλυπτοι) που βρίσκονται επί της οδού Πίνδου 120-126 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 8144/29-03-2019 αιτήσεως του κου Κίμωνα Σιρλαντή, που υπογράφεται και από άλλους δέκα ενοίκους / ιδιοκτήτες, οι οποίοι αιτούνται την κοπή τριών (3) δέντρων (2 ευκάλυπτων και 1 βραχυχίτωνα) στη συγκεκριμένη οδό. Τα δέντρα είναι εύρωστα και υγιή και δεν υπάρχει λόγος κοπής τους, παρά μόνο το κλάδεμα των ευκαλύπτων το προσεχές φθινόπωρο, αφού δεν υπάρχει ανάλογο αίτημα από την ΕΥΔΑΠ ή το ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ που να μας υποδεικνύει την επικινδυνότητα για τα δίκτυά τους.
 4. την κοπή δύο (2) δέντρων (ελαιόδεντρα) που βρίσκονται επί της οδού Λευκωσίας 36 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 5364/27-02-2019 αιτήσεως της κας Μαρίας Μπουρμπουρέση, η οποία επανέρχεται σε παλαιότερο αίτημά της, περί απομάκρυνσης των δύο ελαιόδεντρων και παράλληλης επισκευής τού πεζοδρομίου (με την υπ΄ αριθ. 152/2016 απόφασή μας, δεν εγκρίθηκε η κοπή τών δέντρων, παρά μόνο το κλάδεμά τους -το οποίο πραγματοποιήθηκε- ενώ η επισκευή τού πεζοδρομίου δεν πραγματοποιήθηκε). Η κοπή τών δέντρων θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συνδυαστεί με την επισκευή τού πεζοδρομίου, είτε με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε με μέριμνα της αιτούσας.
 1. την κοπή δύο (2) κορυφών δέντρων (πεύκα) στο παρακείμενο άλσος τής οδού Μπλέσσα 18 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 Για τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού:

 1. την εξαγωγή και μεταφύτευση ενός (1) δέντρου (ελαιόδεντρο) που βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 22 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 164/03-01-2019 αιτήσεως του κου Ανδρέα Σωτηρακόπουλου, με τη σύμφωνη γνώμη τού διαχειριστή και των υπολοίπων ιδιοκτητών τής πολυκατοικίας τής ανωτέρω οδού, οι οποίοι ζητούν την εξαγωγή μιας ελιάς και τη μεταφύτευσή της εντός του κήπου τής πολυκατοικίας, διότι βρίσκεται σε σημείο τού πεζοδρομίου, που εμποδίζει την πρόσβαση των πεζών ενώ έχει ανασηκώσει τις πλάκες του.

Η απομάκρυνση και μεταφύτευση του δέντρου, θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι την όλη εργασία τής εξαγωγής τού δέντρου, αλλά και της επισκευής τού πεζοδρόμιου αμέσως μετά, θα την αναλάβει ο αιτών.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 1.100,19€ από τους κάτωθι βεβαιωτικούς καταλόγους, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και συγκεκριμένα:

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την οικονομική ενίσχυση των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνολικού ποσού 4.100,00 ευρώ από τον Κ.Α. 00.6736.0001 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις τής παρ. 1 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. και σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, εξειδικεύει την πίστωση των κάτωθι:

 1. το ποσό των 1.600,00 ευρώ, για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών «Η ΦΟΙΒΗ»,
 2. το ποσό των 500,00 ευρώ, για το 1ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου,
 3. το ποσό των 500,00 ευρώ, για το 2ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου,
 4. το ποσό των 500,00 ευρώ, για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Παπάγου,
 5. το ποσό των 500,00 ευρώ, για το 1ο Σύστημα Προσκόπων Χολαργού και
 6. το ποσό των 500,00 ευρώ, για το 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εξειδικεύει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την πίστωση των κάτωθι:

 1. έως του ποσού τών 850,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για έξοδα διοργάνωσης και πραγματοποίησης της μουσικής παράστασης - συναυλίας «Μουσική για ρομαντικές ψυχές» (αμοιβή συντελεστών), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2019 σε αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου.

(η εν λόγω διάθεση πίστωσης είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 35/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ημερομηνία εκδήλωσης 15 Μαρτίου 2019, αλλά λόγω έκτακτων προβλημάτων η μουσική παράσταση δεν πραγματοποιήθηκε).

       2. έως του ποσού των 350,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για έξοδα διοργάνωσης και πραγματοποίησης της μουσικής παράστασης - ρεσιτάλ κλασσικού τραγουδιού «Viva opera» (αμοιβή συντελεστών), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου 2019 σε αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου.

 1. έως του ποσού τών 700,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για έξοδα εκδήλωσης εορτασμού της «Γιορτή της Μητέρας» (αμοιβή καλλιτεχνών, θεατρικό δρώμενο, αφίσες, ηχητική κάλυψη εκδήλωσης, εδέσματα), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2019 στον υπαίθριο χώρο κτιρίου τού Δήμου (Βίλλα Σαλίγκαρου).
 2. έως του ποσού τών 300,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τα έξοδα εκτύπωσης προγράμματος, προσκλήσεων και αφισών που αφορούν στις εκδηλώσεις τού Δήμου.
 3. έως του ποσού τών 4.000,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για έξοδα διοργάνωσης και πραγματοποίησης εκδηλώσεων - μουσικών παραστάσεων / συναυλιών με τίτλο: «Μουσικές περιπλανήσεις στις γειτονιές τού Δήμου μας» (θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και διάφορες παραστάσεις και τα έξοδα θα αφορούν: αμοιβή των καλλιτεχνών, ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων, εκτύπωση εντύπων κ.λπ.). Οι παραπάνω εκδηλώσεις – μουσικές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους τού Δήμου (πλατείες, εξωτερικό χώρο Δημαρχείου κ.λπ.).

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εξειδικεύει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την πίστωση έως του ποσού των 4.000,00€ στον Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τη διοργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης «ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ» (εξοπλισμός, εδέσματα, ηχητικές εγκαταστάσεις, παιχνίδια, αμοιβή καλλιτεχνών, dj, έξοδα εκτύπωσης προσκλήσεων, αφισών, φυλλαδίων κ.λπ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου 2019 στο Μεγάλο Πάρκο Παπάγου, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά τη μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία που είχε πέρυσι.

 Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τις πιστώσεις εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ), συνολικού

ποσού 82.838,17€, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση ως ακολούθως:

 1. ΣΑΤΑ έτους 2019 1η έως 3η δόση, ποσού 75.217,50€.
 2. Αδιάθετο ποσό 7.620,67€ από προηγούμενη κατανομή (απόφαση Δ.Σ. 290/20.11.2018).

Το συνολικό ποσό των 82.838,17€, θα κατανεμηθεί ως εξής:

Το υπόλοιπο ποσό των 5.788,28€ που μένει αδιάθετο, θα κατανεμηθεί σε επόμενη πρόταση. 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

 1. την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15744/2018 σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, λόγω αναπροσαρμογής τού κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 1.830,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά κατά 2.269,20€. Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6274.0001 προϋπολογισμού 2019.
 2. την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, ως νόμιμου εκπροσώπου τού Δήμου, για την υπογραφή της νέας τροποποιητικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

07 Μαϊ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παράταση ισχύος τής υπ΄ αριθ. 9090/2018 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες τών υπηρεσιών τού Δήμου» και συγκεκριμένα για τα είδη της ομάδας Α, υποομάδα Α.1. «Ανάγκες υπηρεσιών Δήμου», με την εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ», για το διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 25-07-2019, χωρίς την τροποποίηση του συμβατικού ποσού και των ποσοτήτων, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

Με την υπογραφή τής νέας σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες τών υπηρεσιών τού Δήμου που θα προκύψει από τον νέο συνοπτικό διαγωνισμό, θα λήξει η ισχύς τής υπ΄ αριθ. 9090/2018 τρέχουσας σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός