08 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι:
A. την επικαιροποίηση και συνέχιση του προγράμματος «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» ως εξής:
1. Δωρεάν παροχή ειδών διαβίωσης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτική Ιματιοθήκη), για την σίτιση και ένδυση των απόρων κατοίκων.
2. Η υλοποίηση του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ», με την συμμετοχή του Δήμου στη Κοινωνική Σύμπραξη «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», εξασφαλίζοντας δωρεάν τρόφιμα, προϊόντα υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης καθώς και άλλες παροχές προς απόρους και αστέγους.
3. Δωρεάν παροχή φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού σε δημότες με οικονομική αδυναμία.
4. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα που αποσκοπούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
5. Συνεργασία με δομές, συλλόγους, συνδέσμους και σωματεία και οργανώσεις για την αντιμετώπιση κατά περίπτωση ζητημάτων κοινωνικής μέριμνας (ζητήματα κακοποίησης, ψυχολογικής υποστήριξης, θέματα ΑΜΕΑ, προβλήματα εξαρτήσεων κ.λπ.) και άρσης των εμποδίων κοινωνικής ένταξης.
6. Η δημιουργία διαδημοτικών συνεργασιών σε διαφόρους τομείς Κοινωνικής Πολιτικής, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δομών από κοινού.
7. Στήριξη ατόμων τρίτης ηλικίας σε συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα και εθελοντικές οργανώσεις.
8. Συνεργασία με τους ενοριακούς ναούς για τη σίτιση και διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους κατοίκους ή οργάνωση συσσιτίων από τον Δήμο γι’ αυτούς.
9. Η λειτουργία αγοράς παραγωγών χωρίς μεσάζοντες, για την προμήθεια από τους καταναλωτές ποιοτικών προϊόντων σε τιμές προσιτές και την παράλληλη στήριξη των Κοινωνικών δομών.
10. Η δωρεάν σίτιση μαθητών στα σχολεία, προς αντιμετώπιση φαινομένων υποσιτισμού.
11. Η λειτουργία οργανωμένου Κοινωνικού Φροντιστηρίου και η δημιουργία δικτύου συνεργασίας με Ιδιωτικούς Φορείς εκπαίδευσης προς παροχή υποτροφιών σε παιδιά προερχόμενα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
12. Η δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας Χρόνου, που θα λειτουργεί ως ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων στα πλαίσια της αλληλέγγυας οικονομίας.
13. Ενίσχυση του δικτύου εθελοντών και δημιουργία μητρώου με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων σε περισσότερους τομείς, που υπάρχει ανάγκη και αξιοποίηση του δυναμικού του δήμου μας
14. Η δημιουργία δομής Ψυχικής Υγείας και υποστήριξης, για την παροχή υποστήριξης σε δημότες.
15. Η δημιουργία δομής Δημιουργικής Απασχόλησης για ΑΜΕΑ , προκειμένου να απασχολούνται και να εκφράζονται δημιουργικά.
16. Η δημιουργία δομής Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά, με τη συνεργασία του Νομικού Προσώπου ΔΟΚΜΕΠΑ.
17. Η λειτουργία Δομής Προώθησης Απασχόλησης, με κύριο στόχο την υποστήριξη ανέργων και ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
18. Η ενίσχυση της λειτουργίας της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.
19. Μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους ή / και τέλη των απόρων, των ατόμων με αναπηρίες και των πολυτέκνων
20. Δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης από τα Δημοτικά Πολυϊατρεία.
21. Μέριμνα για δωρεάν εξετάσεις σε ιδιωτικά εργαστήρια της πόλης και νοσοκομεία.
22. Μείωση ή απαλλαγή για τη συμμετοχή στα αθλητικά, πολιτιστικά και κοινωνικά προγράμματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
23. Μείωση ή απαλλαγή από τα τροφεία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
24. Λειτουργία της εκπτωτικής κάρτας του Δημότη.
25. Η στήριξη των συμπολιτών μας μέσω της πύλης Διαμεσολάβησης του Δήμου και η παροχή δωρεάν διαμεσολαβήσεων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
26. Δωρεάν διανομή προσκλήσεων από τον Δήμο για παρακολούθηση των πολιτιστικών παραστάσεων, ταινιών στους Δημοτικούς κινηματογράφους, καθώς και συνεργασία με ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς για την παροχή δωρεάν προσκλήσεων σε άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
27. Δωρεάν διανομή προσκλήσεων από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, για παρακολούθηση αθλητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά.
28. Απαλλαγή Ακινήτων από τα Δημοτικά τέλη καθαριότητας όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, και για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.
B. ορίζει ως μέλη της Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ», τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.:
1. Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού, ως Πρόεδρο της επιτροπής.
2. Μιχαήλ Τράκα, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας.
3. Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
4. Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση, Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
5. Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο προτεινόμενη από το σύνολο της μειοψηφίας.

Η Επιτροπή, πλην της παρακολούθησης του προγράμματος, θα είναι αρμόδια για να εισηγείται τη λήψη κάθε άλλου μέτρου ή δράσης που θα συμβάλει στη βελτίωση του προγράμματος.

Οι σχετικές δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, επιδοτήσεις προγραμμάτων, δωρεές και χορηγίες, με την πίστωση ανάλογου κωδικού του προϋπολογισμού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Το πρόγραμμα «Κοντά στον Δημότη», όπως αυτό συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε, θα ισχύσει μέχρι το τέλος του έτους 2021.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

 

 

04 Οκτ 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15.10.2019 και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018 Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

04 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών 2018», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 29-02-2020, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 147, παρ. 8α του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

04 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης για την μελέτη του έργου: «Μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση - κατασκευή computer room», για τον έλεγχο και την έγκρισή της, κατά 37 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

Αναλυτικότερα:
α. έλεγχος πληρότητας και επάρκειας δεδομένων μελέτης: 5 ημερολογιακές ημέρες,
β. έλεγχος οριστικής μελέτης: 20 ημερολογιακές ημέρες,
γ. έλεγχος μελέτης εφαρμογής: 8 ημερολογιακές ημέρες,
δ. έλεγχος τευχών δημοπράτησης: 4 ημερολογιακές ημέρες.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

04 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Χολαργού», με ανάδοχο τον εργολήπτη Δημόσιων έργων «ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΡΟΝΙΚΗ», κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 12-10-2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

04 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της προγραμματικής σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς», τους κάτωθι κ.κ.:

Τακτικό Μέλος:
• Τράκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας.

Αναπληρωματικό Μέλος:
• Πολύδωρας Γεώργιος - Δημοτικός Σύμβουλος.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

04 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014, τους κάτωθι κ.κ.:

Τακτικό Μέλος:
• Τράκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας.

Αναπληρωματικό Μέλος:
• Χατζής Μιχαήλ - Δημοτικός Σύμβουλος.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

04 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

A. Για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου:
1. την άμεση κοπή ενός (1) δέντρου (πεύκο), λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Μ. Κύκκου 4 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 18475/17-07-2019 αιτήσεως της κας Ευαγγελίας Παπαχρήστου.

B. Για τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού:
1. την κοπή δύο (2) δέντρων (πεύκα), λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Πυθαγόρα και Χίου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
2. το ελαφρύ κλάδεμα με ταυτόχρονη απελευθέρωση του φωτιστικού ιστού που υπάρχει παραπλέυρως ενός (1) δέντρου (λεύκα αργυρόφυλλη), η οποία είναι απόλυτα υγιής και εύρωστη, που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού 17ης Νοέμβρη 29-31 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 18354/16-07-2019 αιτήσεως του κου Θάνου Ανδρίτσου, ο οποίος αιτείται την κοπή του δέντρου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

04 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη χορήγηση συσκευών κινητής τηλεφωνίας με σύνδεση και καθορίζει το ανώτατο επιτρεπτό όριο δαπάνης, ως ακολούθως:

1. Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο (ανώτατο όριο κλήσεων 160,00€ μηνιαίως)
2. Αντιδήμαρχο κα Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως)
3. Αντιδήμαρχο κο Δημήτριο Οικονόμου (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως)
4. Αντιδήμαρχο κο Βασίλειο Σιαμάνη (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως)
5. Αντιδήμαρχο κο Μιχάλη Τράκα (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως)
6. Αντιδήμαρχο κα Άννα - Μαρία Τσικρικώνη (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως)
7. Γενικό Γραμματέα κο Εμμανουήλ Μαυρικάκη (ανώτατο όριο κλήσεων 128,00€ μηνιαίως)
8. Τρεις (3) Διευθυντές οργανικών μονάδων, οι οποίοι καθορίζονται με σχετική απόφαση Δημάρχου (ανώτατο όριο κλήσεων 80,00€ μηνιαίως)

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω οριζόμενων ανώτατων ορίων κλήσεων, όπως αυτά καθορίζονται ανά δικαιούχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να καταβάλει στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού ποσό ίσο με αυτό της υπέρβασης του σχετικού μηνιαίου ανώτατου ορίου κλήσεων.

Για την σχετική παράδοση των τηλεφωνικών γραμμών και συσκευών στους δικαιούχους θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και του εκάστοτε δικαιούχου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

04 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εξειδικεύει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, πίστωση έως του ποσού των 1.050,00€, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.008 του τρέχοντος προϋπολογισμού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, με θέμα: «Ας περπατήσουμε όλοι μαζί!», συμμετέχοντας στη δράση:
• Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019:

➢ 6ος Ποδηλατικός Γύρος, εντός των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού, με εκκίνηση και τερματισμό στο Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός). και με τις προμήθειες - υπηρεσίες:

• προμήθεια ποδηλάτου με εκτιμώμενο κόστος: 200,00 ευρώ,
• προμήθεια 200 καπέλων με εκτιμώμενο κόστος: 400,00 ευρώ,
• προμήθεια 30 αφισών με εκτιμώμενο κόστος: 50,00 ευρώ,
• προμήθεια 150 μπαλονιών με εκτιμώμενο κόστος: 200,00 ευρώ,
• υπηρεσία ηχητικής κάλυψης: 200,00 ευρώ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός