11 Οκτ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ, 2019».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,  από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 έως και Τεττάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30,  στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες: κ. Βατικιώτης : 210 – 6540211 εσωτ. 14

11 Οκτ 2019

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών αγορών για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (δημοτικού φόρου) για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικών & κοινοχρήστων χώρων για τηλεοπτικούς-κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται καθώς και των τελών κατάληψης κοιν/στων χώρων για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 9ο: Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άποροι, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι) για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης σε τρίτους της χρήσης: α) Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη» γ) Αίθουσας εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού-Πνευματικού κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού) δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου» και ε) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Παπάγου και του Κοιμητηρίου Χολαργού για το οικονομικό έτος 2020.
ΘΕΜΑ 12ο:Καθορισμός τελών ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου κοιμητηρίου Παπάγου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών κοιμητηρίου Χολαργού για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός αμοιβών Ιεροπραξιών των Ιερών Ναών των κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 14ο: Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019.
ΘΕΜΑ 15ο: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος για πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη

10 Οκτ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 14 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Αίτημα Δημότη, για Παραχώρηση Στάθμευσης Οχήματος Α.μ. Ε.Α., σε Οδικό Τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Σαρανταπόρου 57).
ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Αίτημα Δημότη, για Παραχώρηση Στάθμευσης Οχήματος Α.μ. Ε.Α., σε Οδικό Τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Δαγκλή 10 απέναντι).
ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την τοποθέτηση κατακόρυφων οριοδεικτών αποτροπής στάθμευσης (κολωνακίων), σε οδικό Τμήμα της Κοινότητας Παπάγου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

09 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η κατανομή του ποσού των 19.990,00 ευρώ στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, τον αριθμό των αιθουσών και του πιστωτικού υπολοίπου και με ελάχιστο ποσό κατανομής τα 400,00 ευρώ ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

09 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Τον ορισμό οικονομικού διαχειριστή του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Παπάγου – Χολαργού, του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Χρήστου Πετράκη και τον ορισμό της Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Μαρίας Πατσαρίση ως αναπληρώτριά του, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος. II. Την εξουσιοδότηση του οικονομικού διαχειριστή του νομικού προσώπου και της αναπληρώτριάς του, να πραγματοποιούν όλες τις εισπράξεις από την ΔΟΥ, το Δήμο, άλλες υπηρεσίες ή φορείς, αναλήψεις χρημάτων, ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στις τράπεζες:

EFG Eurobank : ……………….592
EFG Eurobank : ………….…...848
Τράπεζα Πειραιώς: ……...…..591

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

09 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

1. Την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς και
2. Την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την δωρεά.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

08 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ», τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.:

Τακτικό Μέλος:
• Αθανάσιο Κούτρα - Δημοτικό Σύμβουλο.

Αναπληρωματικό Μέλος:
• Χρήστο Πετράκη - Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

08 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της διοικούσας επιτροπής του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου, με Πρόεδρο την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού κα Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.:
Τακτικά Μέλη:
• Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη - Δημοτική Σύμβουλο.
• Χαράλαμπο Στάϊκο - Δημοτικό Σύμβουλο, προτεινόμενος από το σύνολο της μειοψηφίας.
Αναπληρωματικά Μέλη:
• Γεώργιο Πολύδωρα - Δημοτικό Σύμβουλο.
• Νικόλαο Καραγιάννη - Δημοτικό Σύμβουλο, προτεινόμενος από το σύνολο της μειοψηφίας.
Τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. θ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

08 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου - Κοινωνικού Φαρμακείου, η οποία είναι 5μελής και απαρτίζεται από τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.:
1. Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού, ως Πρόεδρο της επιτροπής.
2. Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
3. Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση, Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
4. Νικήτα Κανάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, προτεινόμενος από το σύνολο της μειοψηφίας.
5. Λουκά Ρίζο, Δημοτικό Σύμβουλο, προτεινόμενος από το σύνολο της μειοψηφίας.

Έργο της επιτροπής θα είναι η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των δομών και η έγκριση της τελικής κατάσταση των δικαιούχων κατόπιν εισήγησης των κοινωνικών λειτουργών των δομών ή της κοινωνικής υπηρεσίας. Τα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου που η ένταξή τους έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης μπορούν με αίτημά τους να ενταχθούν στους δικαιούχους του Κοινωνικού Φαρμακείου χωρίς άλλη διαδικασία.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Κοινωνική λειτουργός του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με αναπληρώτρια την Κοινωνική λειτουργό του Κοινωνικού Φαρμακείου, που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς υπεύθυνες για τη λειτουργία των δομών.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

08 Οκτ 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει τον Πρόεδρο και τον εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ως ακολούθως:

• Μιχαήλ Τράκα, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας, ως Πρόεδρο της επιτροπής.
• Χαράλαμπο Δρανδάκη, Προέδρο της Ένωσης καταστηματαρχών του Εμπορικού Κέντρου Χολαργού, ως μέλος της επιτροπής και εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων.

Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, θα οριστούν με απόφαση του Δημάρχου και η θητεία της επιτροπής, είναι διετής.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός