11 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει

Ι. Ο ορισμός οικονομικού διαχειριστή του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. Σουρανή Αγλαΐας και ο ορισμός της Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. Παραδέλλη Ισμήνης ως αναπληρώτριας, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος.
II. Την εξουσιοδότηση του οικονομικού διαχειριστή του νομικού προσώπου και της αναπληρώτριάς του, να πραγματοποιούν όλες τις εισπράξεις από την ΔΟΥ, το Δήμο, άλλες υπηρεσίες ή φορείς, αναλήψεις χρημάτων, ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στις τράπεζες EFG Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς

Η Πρόερδος

Σουρανή Αγλαϊα

11 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση, , αποφασίζει

Η συγκρότηση σε Σώμα της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και ο ορισμός του κ. Θωμόπουλου Ευάγγελου ως Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής.

Η Πρόεδρος

Σουρανή Αγλαϊα

11 Οκτ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου επί της οδού Αναστάσεως 90 (3ος όροφος) την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή Αντιπροέδρου και Κοσμήτορα
ΘΕΜΑ 3ο: Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας, Οικ. Έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΧΕΙΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ & ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μάλφας
Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α.

11 Οκτ 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16.10.2019 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης και παράτασης ισχύος και χρηματοδότησης της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» - άξονας προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής».
2. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
4. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.
6. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων (ΣΒΑΠ).
7. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους καθώς και ορισμός συντονιστή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 28/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
9. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό των διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, σε πιστωτικά ιδρύματα.
10. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).
11. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
12. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2020.
13. Καθορισμός τελών καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το έτος 2020.
14. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού φόρου), για το έτος 2020.
15. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2020.
16. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2020.
17. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & Κοινόχρηστων χώρων για τηλεοπτικούς - κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2020.
18. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2020.
19. Καθορισμός Κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται, καθώς και των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2020.
20. Μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, απόρους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2020.
21. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2020: α) Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Αίθουσας εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ Δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού), δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου» και ε) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
22. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου - Χολαργού, για το έτος 2020.
23. Καθορισμός τελών Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού, για το έτος 2020.
24. Καθορισμός αμοιβών Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού, για το έτος 2020.
25. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, προκειμένου να μισθωθεί ακίνητο για τη στέγαση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
26. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
27. Έγκριση διενέργειας φανερής δημοπρασίας, για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
28. Εξέταση ένστασης κατά της υπ΄ αριθ. 156/2018 εξέταση κοπής δέντρων.
29. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Βυζαντίου και Χειμάρας
• Κοινότητα Χολαργού
β. Εθνικής Αντιστάσεως 35
γ. Ψαρρών 35Β
δ. Σκοπέλου 5Α
ε. Σκοπέλου 5Β
στ. Πολυμνίας 22.
Σελίδα 3η από 3

vi. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
30. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
31. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση χώρου στο Άλσος Χολαργού «Ανδρέας Παπανδρέου», για τη διοργάνωση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με παγοδρόμιο, παιχνίδια ψυχαγωγίας κ.ά.

vii. ΓΕΝΙΚΑ
32. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση κατακόρυφων οριοδεικτών αποτροπής στάθμευσης (κολωνακίων), σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Πίνδου 13 & Αυλώνος).
33. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Σαρανταπόρου 57).
34. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Δαγκλή 10 απέναντι).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

 

11 Οκτ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ, 2019».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,  από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 έως και Τεττάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30,  στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες: κ. Βατικιώτης : 210 – 6540211 εσωτ. 14

11 Οκτ 2019

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών αγορών για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (δημοτικού φόρου) για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 6ο: Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικών & κοινοχρήστων χώρων για τηλεοπτικούς-κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 8ο: Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων η χρήση επιτρέπεται καθώς και των τελών κατάληψης κοιν/στων χώρων για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 9ο: Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άποροι, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι) για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης σε τρίτους της χρήσης: α) Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη» γ) Αίθουσας εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού-Πνευματικού κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού) δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου» και ε) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 11ο: Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Παπάγου και του Κοιμητηρίου Χολαργού για το οικονομικό έτος 2020.
ΘΕΜΑ 12ο:Καθορισμός τελών ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου κοιμητηρίου Παπάγου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών κοιμητηρίου Χολαργού για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός αμοιβών Ιεροπραξιών των Ιερών Ναών των κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού για το έτος 2020.
ΘΕΜΑ 14ο: Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019.
ΘΕΜΑ 15ο: Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος για πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη

10 Οκτ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 14 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Αίτημα Δημότη, για Παραχώρηση Στάθμευσης Οχήματος Α.μ. Ε.Α., σε Οδικό Τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Σαρανταπόρου 57).
ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Αίτημα Δημότη, για Παραχώρηση Στάθμευσης Οχήματος Α.μ. Ε.Α., σε Οδικό Τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Δαγκλή 10 απέναντι).
ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την τοποθέτηση κατακόρυφων οριοδεικτών αποτροπής στάθμευσης (κολωνακίων), σε οδικό Τμήμα της Κοινότητας Παπάγου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

09 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η κατανομή του ποσού των 19.990,00 ευρώ στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, τον αριθμό των αιθουσών και του πιστωτικού υπολοίπου και με ελάχιστο ποσό κατανομής τα 400,00 ευρώ ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

09 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Τον ορισμό οικονομικού διαχειριστή του νομικού προσώπου Σχολική Επιτροπή Π.Ε. Δήμου Παπάγου – Χολαργού, του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Χρήστου Πετράκη και τον ορισμό της Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Μαρίας Πατσαρίση ως αναπληρώτριά του, σε περίπτωση νομίμου κωλύματος. II. Την εξουσιοδότηση του οικονομικού διαχειριστή του νομικού προσώπου και της αναπληρώτριάς του, να πραγματοποιούν όλες τις εισπράξεις από την ΔΟΥ, το Δήμο, άλλες υπηρεσίες ή φορείς, αναλήψεις χρημάτων, ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στις τράπεζες:

EFG Eurobank : ……………….592
EFG Eurobank : ………….…...848
Τράπεζα Πειραιώς: ……...…..591

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

09 Οκτ 2019

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

1. Την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς και
2. Την αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την δωρεά.

Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός