11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει το ύψος των αμοιβών Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού για το έτος 2020, ως ακολούθως:


Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει τα τέλη Ιεροπραξιών Ιερών Ναών Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Παπάγου και Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοιμητηρίου Χολαργού για το έτος 2020, ως ακολούθως:

1. Για επικήδειες τελετές
 Δικαίωμα Ιερού Ναού: 15,00€
 Δικαίωμα Στολισμού: 15,00€
 Δικαίωμα Χορωδίας: 35,00€
 Δικαίωμα Δεσπότη: 50,00€

2. Για επιμνημόσυνες τελετές
Α. Ατομικές
 Δικαίωμα Ιερού Ναού: 15,00€
 Δικαίωμα Στολισμού: 15,00€
 Δικαίωμα Χορωδίας: 35,00€
 Δικαίωμα Δεσπότη: 50,00€
Β. Ομαδικές (άνω του ενός μνημονευόμενου)
 Δικαίωμα Ιερού Ναού: 10,00€

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει το ύψος των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου - Χολαργού για το έτος 2020, ως ακολούθως:

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει τους οικονομικούς όρους παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2020: α) Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», β) Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη», γ) Αίθουσας εκθέσεων Δημαρχείου (μεταξύ Δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας Πολιτιστικού - Πνευματικού Κέντρου Κοινότητας Χολαργού), δ) Αίθουσας εκδηλώσεων «Βίλας Σαλίγκαρου» και ε) Κηποθεάτρου Κοινότητας Παπάγου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, όπως αναφέρει η συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει τους Κοινόχρηστους χώρους, των οποίων η χρήση επιτρέπεται, καθώς και τα τέλη κατάληψης Κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, όπως αναφέρει η συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει τέλος σε ποσοστό 0,5%, επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2020, σύμφωνα με την
ανωτέρω εισήγηση, των κάτωθι επιχειρήσεων:
1. των κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,
2. των οργανωμένων τμημάτων ετοίμων φαγητών των super markets,
3. των ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και
4. των καντινών.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει το τέλος παραχώρησης άδειας χρήσης Δημοτικών και Κοινόχρηστων χώρων για τηλεοπτικούς - κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς για το έτος 2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

1. οι χώροι οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό, να είναι μόνο Δημοτικοί και Κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. κτήρια, άλση, πλατείες, πάρκα, κοιμητήρια κ.λπ.),
2. η παραχώρηση να γίνεται για τηλεοπτικές κινηματογραφικές και ή διαφημιστικές λήψεις,
3. να απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους, μαθητές σχολείων σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στα πλαίσια εκπόνησης σχετικής εργασίας, σύμφωνα με βεβαίωση του διευθυντή ή του αρμόδιου εκπαιδευτικού του σχολείου ή του ιδρύματος,

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει τα τέλη διαφήμισης για το έτος 2020, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και συγκεκριμένα ως ακολούθως:

1. Για διαφημίσεις της κατηγορίας Α: 1,23€/τ.μ. εβδομαδιαίως.

2. Για διαφημίσεις της κατηγορίας Β: (λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη παρ. 2γ του άρθρου 2 του Ν. 2946/01 απαγορεύονται οι διαφημίσεις πέρα από το ιδεατό στερεό τού οικοπέδου και πάνω στην οροφή κτηρίων):
 για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες: 250,00€ ετησίως το τετραγωνικό μέτρο,
 για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους: 101,00€ ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

11 Νοε 2019

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Καθορίζει τον συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2020, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, ήτοι σε ποσοστό 0,35‰, για τα εντός και τα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ακίνητα, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός