Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech
23 Σεπ 2022

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09-07-2022), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 12/2022, 16/2022 έκτακτης και 17/2022.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2022.
4. Αντικατάσταση μέλους στο Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.
5. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Παπάγου - Χολαργού, βάσει του Ν. 4599/2019.
8. Εκρίζωση υπαρχόντων και φύτευση νέων δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου των Πολυϊατρείων - ΚΑΠΗ της Κοινότητας Παπάγου.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
9. Πρόταση για μετονομασία του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, σε «6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού - Σταύρος Ξαρχάκος».

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
10. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:

• Κοινότητα Παπάγου
α. Βλαχάβα 34-36.

• Κοινότητα Χολαργού
α. Λ. Δεδούση 9 & Χίου,
β. Αμφίσσης 4-6,
γ. Υμηττού 110,
δ. Σαρανταπόρου 54,
ε. Ναυαρίνου 27.

iv. ΓΕΝΙΚΑ
11. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 44/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Τήνου 28).
12. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 45/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 72 της Κοινότητας Χολαργού, για τον καθορισμό χρήσης Εκπαίδευση - Νηπιαγωγείο σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, επί της οδού Βελισσαρίου 4 & Κωνσταντινουπόλεως.
13. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 45/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της συμβολής των οδών Πίνδου & Γράμμου της Κοινότητας Παπάγου.

 

Χολαργός, 23.09.2022

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

 

23 Σεπ 2022

Καλείστε να παρευρεθείτε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/09-07-2022), προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Εξάμηνη Έκθεση Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής (01/01/2022 - 30/06/2022).

Χολαργός, 23.09.2022

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

 

23 Σεπ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:
1. την ικανοποίηση του με αριθ. πρωτ. 11778/21-06-2022 αιτήματος του δημότη κου Βασιλείου Καραχισαρίδη, περί τοποθέτησης κατάλληλης σήμανσης, επί της συμβολής των οδών Πίνδου και Γράμμου.
2. την υλοποίηση των ακόλουθων παρεμβάσεων, επί της συμβολής των οδών Πίνδου και Γράμμου της Κοινότητας Παπάγου:

➢ Επί της συμβολής των οδών Πίνδου & Γράμμου:
• δημιουργία διάβασης πεζών και τοποθέτηση των πινακίδων Π21,
• την τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στροφής αριστερά Ρ27 και η πινακίδα Ρ7,
• την τοποθέτηση αναλάμποντος φανού κίτρινου χρώματος πριν τη διάβαση πεζών, ώστε οι οδηγοί να ελαττώνουν την ταχύτητα των οχημάτων τους και να τους προειδοποιούν για τον κίνδυνο διέλευσης πεζών,
• την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων πριν τη διάβαση των πεζών από την πλευρά του αναλάμποντος φανού σε μήκος 20μ. και στην απέναντι πλευρά της οδού σε μήκος 5,00μ., προκειμένου να μη δημιουργούνται εμπόδια στην ορατότητα των χρηστών, όπως ορίζεται με την παρ. 5.2 της Υπουρ. Αποφ. Δ13/ο/1372/29-12-2017 “τεχνική οδηγία για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου (κίτρινο αναλάμπον) σε διαβάσεις πεζών” (ΦΕΚ 85/τ.Β/2018) και με το άρθρο 34 του ΚΟΚ.

➢ Επί της συμβολής των οδών Γράμμου & Πίνδου:
• τη δημιουργία διάβασης πεζών, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πεζοί και να κινούνται με ασφάλεια και η τοποθέτηση των πινακίδων Π21,
• την αναγραφή στο οδόστρωμα της λέξης STOP,
• την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων εκατέρωθεν της οδού και σε μήκος 12,00μ. πριν τη διάβαση των πεζών σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΟΚ, όπως ισχύει και ειδικότερα παρ. 2.θ την απαγόρευση στάθμευσης σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και σε θέση , στην οποία το όχημα κρύβει από τους χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήμανσης και σηματοδοτών.

3. την αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων σήμανσης που τυχόν έχουν φθαρεί ή βανδαλιστεί και όπως απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα της περιοχής.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν από το τμήμα Τεχνικών Συνεργείων και Εκτέλεσης Εργασιών Συντήρησης του Δήμου, με χρώματα διαγράμμισης και πινακίδες οδοσήμανσης που υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου.

Η τελική απόφαση θα υποβληθεί για τεχνικό έλεγχο στην Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας

23 Σεπ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

• τη σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Χολαργού και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 72, καθορίζοντας χρήση Εκπαίδευση - Νηπιαγωγείο στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, επί της οδού Βελισσαρίου 4 & Κωνσταντινουπόλεως, ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες του Δήμου που δημιουργήθηκαν με την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση,

• καθορίζονται οι όροι δόμησης και οι περιορισμοί δόμησης του Νηπιαγωγείου και συγκεκριμένα: Σ.Δ.: 0,6, ποσοστό κάλυψης 50% και μέγιστο ύψος 7,5 μέτρα + στέγη (2ος όροφος επιτρέπεται μόνο
σε δευτερεύουσες χρήσεις). Αρχαιολογία κατά τις εκσκαφές.

Για τους λοιπούς όρους δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 (79Α).

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας

23 Σεπ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

• την εν μέρει αποδοχή του υπ΄ αριθ. 6183/2022 αιτήματος του κου Χαρίλαου Πανώριου και την απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από την είσοδο - έξοδο του διαμορφωμένου χώρου στάθμευσης, επί της οδού Τήνου 28.

Η σήμανση της απαγόρευσης θα γίνει με κίτρινη διαγράμμιση, με συνθετική αλκυδική ρητίνη, μπροστά από την είσοδο / έξοδο του χώρου στάθμευσης και σε μήκος 4,45 μ., σύμφωνα με τα θεωρημένα διαγράμματα, με έξοδα του ενδιαφερόμενου και με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η σήμανση θα πραγματοποιηθεί, εφόσον ο αιτών προβεί σε αφαίρεση του τσιμεντένιου εμποδίου που υπάρχει στο ρείθρο.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας

23 Σεπ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει συμφώνα με την παραπάνω εισήγηση, τη χορήγηση παράτασης ταφής για ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Παπάγου και Χολαργού, ως ακολούθως:

• παράταση ταφή του Π.Λ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-747), για 12 μήνες ήτοι έως 17/08/2023,
• παράταση ταφής της Χ.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Κ-340), για 12 μήνες ήτοι έως 12/04/2023,
• παράταση ταφής της Θ.Ι. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Γ-86), για 12 μήνες ήτοι έως 05/09/2023,
• παράταση ταφής του Φ.Κ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Β-89), για 12 μήνες ήτοι έως 06/08/2023,
• παράταση ταφής του Κ.Γ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-716), για 12 μήνες ήτοι έως 17/09/2023,
• παράταση ταφής του Φ.Δ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-776), για 12 μήνες ήτοι έως 31/08/2023,
• παράταση ταφής του Μ.Κ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Ε-148), για 12 μήνες ήτοι έως 26/07/2023,
• παράταση ταφής του Σ.Χ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Γ-117), για 6 μήνες ήτοι έως 07/03/2023,
• παράταση ταφής της Ρ.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-938), για 12 μήνες ήτοι έως 03/07/2023,
• παράταση ταφής του Μ.Δ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Κ-116), για 12 μήνες ήτοι έως 25/07/2023,
• παράταση ταφής της Ι.Β. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-1051), για 12 μήνες ήτοι έως 27/08/2023,
• παράταση ταφής της Σ.Β. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Γ-106), για 12 μήνες ήτοι έως 01/10/2023,
• παράταση ταφής της Μ.Β. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Α-39), για 6 μήνες ήτοι έως 10/03/2023,
• παράταση ταφής του Κ.Γ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-833), για 6 μήνες ήτοι έως 09/04/2023,
• παράταση ταφής της Γ.Μ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Κ-89), για 12 μήνες ήτοι έως 08/08/2023,
• παράταση ταφής της Π.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Κ-227), για 6 μήνες ήτοι έως 18/03/2023,
• παράταση ταφής της Μ.Ρ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-388), για 12 μήνες ήτοι έως 07/10/2023,
• παράταση ταφής της Π.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Γ-26), για 12 μήνες ήτοι έως 09/10/2023,
• παράταση ταφής της Π.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-338), για 6 μήνες ήτοι έως 08/04/2023,
• παράταση ταφής της Μ.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-803), για 12 μήνες ήτοι έως 11/09/2023,
• παράταση ταφής της Π.Χ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-922), για 6 μήνες ήτοι έως 28/02/2023,
• παράταση ταφής της Σ.Π. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Β-228), για 6 μήνες ήτοι έως 29/02/2023,
• παράταση ταφής της Δ.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-721), για 6 μήνες ήτοι έως 21/02/2023,
• παράταση ταφής της Σ.Μ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Ζ-5), για 12 μήνες ήτοι έως 28/08/2023,
• παράταση ταφής του Β.Δ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Β-67), για 6 μήνες ήτοι έως 28/03/2023,
• παράταση ταφής του Μ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-947), για 6 μήνες ήτοι έως 11/01/2023,
• παράταση ταφής της Χ.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-568), για 6 μήνες ήτοι έως 22/02/2023,
• παράταση ταφής της Π.Δ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Δ-214), για 12 μήνες ήτοι έως 01/08/2023,
• παράταση ταφής του Β.Θ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Κ-150), για 12 μήνες ήτοι έως 16/12/2023,
• παράταση ταφής του Π.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-986), για 12 μήνες ήτοι έως 31/08/2023,
• παράταση ταφής του Χ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-102), για 6 μήνες ήτοι έως 13/03/2023.

Καθώς επίσης,

• η ΜΗ παράταση ταφής του Κ.-Κ.Γ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Δ-63), διότι έχει ήδη χορηγηθεί παράταση 18 μηνών,
• η ΜΗ παράταση ταφής της Σ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-309), διότι έχει ήδη χορηγηθεί παράταση 24 μηνών.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας

23 Σεπ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει συμφώνα με την παραπάνω εισήγηση, τη χορήγηση παράτασης ταφής για ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Παπάγου και Χολαργού, ως ακολούθως:

• παράταση ταφής του Ν.Κ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Γ-45), για 12 μήνες ήτοι έως 30/08/2023,
• παράταση ταφής της Τ.Ι. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Β-231), για 6 μήνες ήτοι έως 29/02/2023,
• παράταση ταφής της Τ.Ε. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Ε-68), για 3 μήνες ήτοι έως 15/10/2022,
• παράταση ταφής της Ν.Ε. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Γ-79), για 6 μήνες ήτοι έως 12/03/2023,
• παράταση ταφής της Π.Ε. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Γ-175), για 12 μήνες ήτοι έως 19/08/2023,
• παράταση ταφής του Μ.Δ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Β-226), για 12 μήνες ήτοι έως 04/10/2023,
• παράταση ταφής της Μ.Ε. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Ε-21), για 12 μήνες ήτοι έως 15/07/2023,
• παράταση ταφής της Σ.Μ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Δ-141), για 12 μήνες ήτοι έως 22/07/2023.

Καθώς επίσης,

• η ΜΗ παράταση ταφής του Σ.Γ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-718), διότι έχει ήδη χορηγηθεί παράταση 18 μηνών.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας

23 Σεπ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει συμφώνα με την παραπάνω εισήγηση, τη χορήγηση παράτασης ταφής για ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Παπάγου και Χολαργού, ως ακολούθως:

• παράταση ταφής του Μ.Γ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-718), για 12 μήνες ήτοι έως 14/09/2023,
• παράταση ταφής της Ρ.Ι. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-836), για 12 μήνες ήτοι έως 09/08/2023,
• παράταση ταφής της Ρ.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Γ-136), για 12 μήνες ήτοι έως 05/08/2023,
• παράταση ταφής του Π.Η. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-60), για 12 μήνες ήτοι έως 31/07/2023,
• παράταση ταφής του Φ.Κ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-108), για 6 μήνες ήτοι έως 20/03/2023,
• παράταση ταφής του Κ.Γ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Γ-142), για 12 μήνες ήτοι έως 29/07/2023,
• παράταση ταφής του Σ.Γ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Β-51), για 12 μήνες ήτοι έως 25/08/2023,
• παράταση ταφής της Π.Χ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-690), για 12 μήνες ήτοι έως 07/08/2023,
• παράταση ταφής της Λ.Ε. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Γ-55), για 6 μήνες ήτοι έως 22/02/2023. Καθώς επίσης,
• η ΜΗ παράταση ταφής του Α.Λ. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Α-15), διότι έχει ήδη χορηγηθεί παράταση 24 μηνών.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας

23 Σεπ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει συμφώνα με την παραπάνω εισήγηση, τη χορήγηση παράτασης ταφής για ενταφιασμένους στα Κοιμητήρια Παπάγου και Χολαργού, ως ακολούθως:

• παράταση ταφής του Σ.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-718), για 6 μήνες ήτοι έως 02/02/2023,
• παράταση ταφής της Δ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-277), για 4 μήνες ήτοι έως 26/09/2022,
• παράταση ταφής του Τ.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Β-98), για 6 μήνες ήτοι έως 27/01/2023,
• παράταση ταφής του Γ.Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Κ-314), για 6 μήνες ήτοι έως 16/02/2023,
• παράταση ταφής του Π.Δ.-Α. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Κ-221), για 6 μήνες ήτοι έως 22/12/2022,
• παράταση ταφής του Μ.Ν. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-136), για 12 μήνες ήτοι έως 25/07/2023,
• παράταση ταφής του Α.Α. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Δ-109), για 12 μήνες ήτοι έως 08/08/2023,
• παράταση ταφής της Α.Ρ. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-141), για 6 μήνες ήτοι έως 19/12/2022,
• παράταση ταφής του Β.Ι. στο Κοιμητήριο Χολαργού (Χολ. Δ-96), για 12 μήνες ήτοι έως 18/07/2023,
• παράταση ταφής της Σ.Ε. στο Κοιμητήριο Παπάγου (Παπ. Μ-261), για 12 μήνες ήτοι έως 26/08/2023.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας

23 Σεπ 2022

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εκλογή του κου Βασίλειου Σιαμάνη, ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ο Προεδρεύων
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανάσιος Κούτρας

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech