14 Ιουλ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντα.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας του.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

13 Ιουλ 2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 17 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με Αίτημα Απαγόρευσης Στάθμευσης Οχημάτων σε Οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Αλεβιζάτου 68-72).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχάλης Τράκας

10 Ιουλ 2020

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε Δια Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικά με Αίτημα Απαγόρευσης Στάθμευσης Οχημάτων σε Οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Αλεβιζάτου 68-72).

Η Πρόεδρος

Μαρία Δημάκου

10 Ιουλ 2020

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Φ. Κόκκινου, τηλ. επικοιν. 213 2002889) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 έως και Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

07 Ιουλ 2020

Καλείστε τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00, να συμμετέχετε στη δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με ψηφοφορία μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου του πρώην Δήμου Χολαργού, Σταμάτιο Νικολάου.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

 

06 Ιουλ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 4/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), για την τη μεταστέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού και συγκεκριμένα:

1. τη μεταστέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, με λειτουργία έως πέντε (5) τμημάτων, από το κτίριο επί της οδού 17ης Νοεμβρίου αριθ. 122, στο υπό μίσθωση ακίνητο επί της οδού Ναυαρίνου αριθ. 19.

 


Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

06 Ιουλ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 3/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), για την ίδρυση παραρτημάτων του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου και του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού και συγκεκριμένα:

1. την ίδρυση παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, με λειτουργία ενός (1) τμήματος, το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, επί της οδού Αναστάσεως 92,

2. την ίδρυση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, με λειτουργία δύο (2) τμημάτων, το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο που θα μισθώσει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, επί της οδού Μπλέσσα 24 και

3. την ίδρυση παραρτήματος του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, με λειτουργία ενός (1) τμήματος, το οποίο θα στεγαστεί στο κτίριο που θα μισθώσει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, επί της οδού Ναυαρίνου 19.

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

06 Ιουλ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020 σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, προκειμένου να τροποποιηθεί ο τίτλος του έργου που αντιστοιχεί στον Κ.Α. 30.7334.0020 και που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση από το ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο», αντί του αρχικού τίτλου «Ανακατασκευές Πεζοδρομίων έτους 2020», θα αλλάξει σε «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών».

Επομένως η σχετική εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020, διαμορφώνεται σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

06 Ιουλ 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης, τα κάτωθι:
1. Τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης», άξονας προτεραιότητας 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ», με κωδικό πρόσκλησης 16.36.2.Π12 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3984) και τίτλο «Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων» για τις εξής δράσεις:
 Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών μελετών για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).
 Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών που βρίσκονται εντός του ΣΜΑ.
 Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ).
 Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης πράσινων υπολειμμάτων.
2. Τη σύνταξη και την υποβολή σχετικής πρότασης.
3. Την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την υποβολή της πρότασης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Σελίδα 1 από 291

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός