17 Ιουλ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου-Χολαργού , στην Περικλέους 55, συνήλθε την 16η του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ. , η επιτροπή διενέργειας κλήρωσης θέσεων πωλητών στην εμποροπανήγυρη για τον εορτασμό του Ι.Ν. της Παναγίας Φανερωμένης (1627/10-7-2019 Απόφαση Δημάρχου) και διεξήγαγε κλήρωση για τις θέσεις που καταλαμβάνει κάθε πωλητής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.30 μμ, προκειμένου να καταβάλλουν το αναλογούν παράβολο και να κατοχυρώσουν τις κληρωθείσες επ΄ονόματί τους θέσεις.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης επισυνάπτονται στο συνημμένο πίνακα.

15 Ιουλ 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17.07.2019 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 9/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Έγκριση αποδοχής δεύτερης παράτασης συμβατικού χρόνου τού Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» άξονας προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και της στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου τού Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2019.
5. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
7. Διαγραφή απαιτήσεων κατά τού Δήμου (ποσών τιμολογίων) λόγω πενταετούς παραγραφής.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
8. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
o Κυδωνιών 3
o Μακεδονίας 90.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Έγκριση του από 12.07.2019 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Μερική ανακατασκευή τμήματος πεζοδρομίου στη διευρυμένη συμβολή τών οδών 17ης Νοεμβρίου 108 και Θεμιστοκλέους στο Ο.Τ. 89, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής».
11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών και επιτροπής ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Συντήρηση πλατειών 2015».
12. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου και επιπλέον χρόνου, για τη σύνταξη και ολοκλήρωση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου Παιδικού Σταθμού Χολαργού» (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2012).
13. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου και επιπλέον χρόνου, για τη σύνταξη και ολοκλήρωση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης Ε.Α.Κ. Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2012).
14. Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου Παιδικού Σταθμού Χολαργού».
15. Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης Ε.Α.Κ. Παπάγου».
16. Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς».
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α».
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2016».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2016».
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2017».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2015».
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2016».
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων».
v. ΓΕΝΙΚΑ
24. Έγκριση Ε΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 103/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
25. Έγκριση νόμιμης δυναμικότητας των δομών τών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 107/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
26. Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης και στάσης, έμπροσθεν του πυροσβεστικού κρουνού επί της οδού Παπανικολή 2, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
27. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων άρσης επικινδυνότητας οδού Ζακυνθινού της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και οριοθέτησης υφιστάμενου ποδηλατόδρομου.
28. Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση κολωνακίων αποτροπής στάθμευσης, προς διευκόλυνση της στροφής τών απορριμματοφόρων, επί οδικού τμήματος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (συμβολή Κυρηνείας και Στρ. Παπάγου).

Χολαργός, 12.07.2019
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

14 Ιουν 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21.05.2019 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθεί και να αποφασιστεί το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του τ. Δημοτικού Συμβούλου τού πρώην Δήμου Παπάγου, Γεωργίου Σκέντζου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

14 Ιουν 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών για τις υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Μ. Σταματάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 14 Ιουνίου 2019 έως και Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Πληροφορίες : κ. Σταματακη 213 2002 859

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

02 Μαϊ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής με σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2018222 μελέτη του Δήμου.
CPV: 37535200-9, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 15/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 21/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ. (α/α συστήματος 73376).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 224.710,32€ (διακόσια είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018222 Μελέτη του Δήμου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019.
Η δαπάνη των 220.000,00 € χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (αριθ.εναριθ.έργου 2017ΣΕ05500010) πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 119/2018 (ΑΔΑ: Ω4ΧΧΩΞ1-ΑΛΔ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 58615/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΜ8465ΧΘ7-2ΩΗ) Απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 60.7135.0001, έτους 2019.
Το υπόλοιπο ποσό των 4.710,32€ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 35.7135.0014, έτους 2019.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεκτές προσφορές γίνονται για το σύνολο των ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται. Ομοίως θα απορρίπτεται η προσφορά, όταν έστω και ένα από τα είδη που περιλαμβάνει δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενενήντα ημέρες από την υπογραφή της.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/859.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

02 Μαϊ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: « ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Χ. Σκύφτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 02 Μαϊου 2019 έως και Δευτέρα 06 Μαϊου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

24 Απρ 2019

Καλείστε να παρευρεθείτε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24.04.2019 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Χολαργού».

Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, επειδή ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την υπ΄ αριθ. 10 πράξη του κατά την
8η συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε τη 18η Απριλίου 2019. Προκειμένου όμως να διαβιβαστεί για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μην καθυστερήσει το έργο, κρίνεται απαραίτητη η σύγκληση του Συμβουλίου.

2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου τής ποιότητας υλικών, που χρησιμοποιούνται στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς».
Η συζήτηση του θέματος ορίζεται ως έκτακτη και κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, επειδή οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διαδικασία πιστοποίησης των εργασιών τού έργου συνεπάγεται καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την από 08-08-2017 προγραμματική σύμβαση που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

24 Απρ 2019

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αδέσποτα ζώα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. K. TΑΤΣΗ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,από Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 έως και Παρασκευή 03 Μαίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30,στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Σημείωση :
Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας, μαζί με τη προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, εν ισχύ, τα εξής:

α) υπεύθυνη δήλωση αντί για απόσπαμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
δ) Άδεια ίδρυσης Ιατρείου μικρών ζώων (Κτηνιατρείο),
ε) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται:
• Ότι διαθέτει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξοπλισμό και τη κτιριακή υποδομή.
• ότι έλαβε γνώση της μελέτης και την αποδέχεται πλήρως, καθώς και ότι είναι ενήμερος των επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας,
στ) Κατάσταση με το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εργασία αυτή.
ζ) Υποχρεωτική συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς και αναλυτική τιμολόγηση για κάθε μία κτηνιατρική υπηρεσία ξεχωριστά.
Τυχόν μη συμπλήρωση πεδίου ή πεδίων στο Πίνακα του Παραρτήματος (έντυπο προσφοράς), είναι λόγος αποκλεισμού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

I. K. Tάτση 213 2002 915
II. Για το Τμήμα Προμηθειών 213 2002 841/ 913

05 Απρ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής με σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2018222 μελέτη του Δήμου.
CPV: 37535200-9, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 13/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 17/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ. (α/α συστήματος 68543).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 224.710,32€ (διακόσια είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δέκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2018222 Μελέτη του Δήμου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019.
Η δαπάνη των 220.000,00 € χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Υπ. Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (αριθ.εναριθ.έργου 2017ΣΕ05500010) πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 119/2018 (ΑΔΑ: Ω4ΧΧΩΞ1-ΑΛΔ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 58615/23-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΜ8465ΧΘ7-2ΩΗ) Απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 60.7135.0001, έτους 2019.
Το υπόλοιπο ποσό των 4.710,32€ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 35.7135.0014, έτους 2019.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεκτές προσφορές γίνονται για το σύνολο των ειδών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται. Ομοίως θα απορρίπτεται η προσφορά, όταν έστω και ένα από τα είδη που περιλαμβάνει δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια ενενήντα ημέρες από την υπογραφή της.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/859.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

05 Απρ 2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55 – Χολαργός, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), στις 11 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με αίτημα δημότη για Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α, σε Οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Κιλκίς 27).
ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την Έγκριση Μελέτης Σηματοδότησης Διάβασης Πεζών στην Οδό Εθνικής Αμύνης, της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
ΘΕΜΑ 3ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την Έγκριση Μελέτης Σηματοδότησης Διάβασης Πεζών στην Οδό 17ης Νοεμβρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Σελίδα 1 από 57

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός