Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. αποφ. 268/2016 Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ως ακολούθως :
1. στη θέση του Ανδρέα Δημητρόπουλου, την κα Ιφιγένεια Σχιστού Διευθύντρια του 1ου Γενικού Λυκείου Χολαργού, ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
2. στη θέση της κας Αγάπης Κικίλα, τον κο Ελευθέριο Πέππα, ως τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 1171 φορές
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
it2

Τελευταία άρθρα από τον/την it2