Β' ΒΑΘΜΙΑ Αποφάσεις 2017

Β' ΒΑΘΜΙΑ Αποφάσεις 2017 (15)

Θέμα:Επιστροφή εγγύησης 300€ λειτουργίας του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου Παπάγουστον προηγούμενο μισθωτή κ. Κουρεμπή Αναστάσιο. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Την Σύμβαση Μίσθωσης και Παραχώρησης Εκμετάλλευσης Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου μεταξύ της 3ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου και του Κουρεμπή Αναστάσιου…
Θέμα : Εξουσιοδότηση διευθυντών Γυμνασίων-Λυκείων για πρόσβαση στους λογαριασμούς των σχολείωνστην τράπεζα EFG Eurobank και έκδοση χρεωστικής κάρτας για τον κάθε λογαριασμό. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τη με αριθμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου…
Θέμα:Έγκριση των Πρακτικών των προηγούμενων Συνεδριάσεων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β΄) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 3 του Ν. 1566/85 «∆οµή και λειτουργία της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης» Τα…
Θέμα : Έγκριση πρακτικού και αποδοχή αποτελέσματος Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορέςγια την ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του Σχολικού Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Την υπ’ αρίθμ. 12 / 2017 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την ανάθεση…
Θέμα : Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδωνΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και έγκριση όρων προκήρυξης. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ.Ι του Ν. 3463/2006…
Θέμα : Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων σε Αθλητικούς Συλλόγους για το σχολικό έτος 2017-2018 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρ. 41 του Ν. 1566/85, την με αριθ. Δ4/495/29.7.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την αριθ. Δ4/804/16.12.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την Φ3/158/Γ1/210/20.2.98 και την Δ4/170/5.5.98 και τις διατάξεις του…
Θέμα : "Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορέςγια την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Παπάγου" Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη: την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) την τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή…
Σελίδα 1 από 2

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός