Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της σχολικής επιτροπής. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την αππόριψη του αιτήματος της κας Βυτινιώτη Ηλέκτρας για μείωση μισθώματος κατά 30%. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την πιστοποίηση εκπλήρωσης όλων των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν στην καθαριότητα των σχολείων από τις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2013-14. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Α) την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2014 ως εξής: Σύνολο Εσόδων: 345.025,08 € Σύνολο Εξόδων: 231.052,22 € και υπόλοιπο για νέα χρήση: 113.972,86 € Σύνολο: 345.025,08 € Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την συνεργασία μεταξύ Σχολικής Επιτροπής και της Εταιρείας ¨Έπαφος¨ για την μηχανογραφική οργάνωση της επιτροπής και των σχολείων. Ο Πρόεδρος Χρήστος Πετράκης
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει 1. Το από 25-09-2014 αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/ντριας για παραχώρηση μιας αίθουσας, της αίθουσας της τραπεζαρίας, της βιβλιοθήκης και της αίθουσας των εικαστικών για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων κάθε Πέμπτη στις 17.00-18.00 σκάκι (Αίθουσα…
Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει Την επείγουσα μεταφορά κατασκευή – στήριξη, αλουμινένιας πόρτας του 4ου Νηπιαγωγείου Χολαργού να ανατεθεί στην Τεχνική Κατασκευαστική ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ και εξήντα λεπτά (1.500,60). Η χρηματοδότηση του παραπάνω έργου θα γίνει από πιστώσεις…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός