Αρ. Απόφασης 176/1-8-2017 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΠΑΝΕΛ ΣΤΑΝΤΣ, ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ.

H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Αποδοχή της Δωρεάς είκοσι (20) πάνελ στάντς, από το Δημότη κ. Παναγιώτη Κρεμμύδα προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός