Αρ. Απόφασης 174/ 1-8-2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ > ΚΑΙ ΟΡΩΝ κλπ

H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την έγκριση : α. Των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθ. 2017097 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ακολούθως : TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των υπό προμήθεια καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται στις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους (σχετικά ΦΕΚ 332/11-02-2004 και ΑΧΣ 355/2000, ΦΕΚ 410/B/11-04-2001, ΦΕΚ 1730/Β/27-12-2001 και ΑΧΣ 354/2000 , ΑΧΣ 356/2000). Τονίζεται ότι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα και τα λιπαντικά, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός