Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (261)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. την εισήγηση, 2. την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ α. Την έγκριση του δεύτερου πρακτικού εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, περί κατακύρωσης σύμβασης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. την εισήγηση, 2. την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ α. Την έγκριση του δεύτερου πρακτικού εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, περί κατακύρωσης της σύμβασης και ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. την εισήγηση, 2. την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ α. Την έγκριση του δεύτερου πρακτικού εισήγησης της επιτροπης διενέργειεας διαγωνισμού, περί κατακύρωσης της σύμβασης και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου : Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Ευρώπης.
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ» β.…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της - την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός