Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (261)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την υπ’ αρ. 7261/22-2-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 2676/2013).  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 26793/17-10-2017 Πρακτικού Νο 1 , (όπως αυτό παρουσιάζεται λεπτομερώς στην ανωτέρω εισήγηση), της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 26617/16-10-2017 Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Ηλεκτρονικού – Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, (σχετικά με την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κατακύρωσης της σύμβασης και ανάδειξης της μελετητικής εταιρείας «ΥΔΡΟΤΕΚ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕ» ως Αναδόχου της μελέτης «Οριστική…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την Έγκριση του Πρακτικού Νο 1, της βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει : α. Τη με αριθ. 2017205 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού. β. Τους Όρους Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ -Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την κατακύρωση της σύμβασης στο μελετητικό σχήμα «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», ως Αναδόχου της μελέτης:…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός