Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει την Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005, για την σύνταξη μελετών, τευχών δημοπράτησης και έκδοσης οικοδομικής άδειας για το έργο «Ανέγερση κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Παπάγου –…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την έγκριση κατασκευής του υποέργου (5) «ΟΚΩ – ΟΤΕ» της ενταγμένης πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» του Ε.Π. «Αττική 2007-2013».β. Ως τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, την απευθείας ανάθεση στον ΟΤΕ Α.Ε, για τον λόγο…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Για τις Ενστάσεις που έχουν κατατεθεί επί της διεξαγωγής ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού και Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΜΕΠΑ και ΔΟΠΑΠ»,της συνημμένης απόφασης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την αποδέσμευση του πλεονάζοντος ποσού από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων που έχουν ήδη δεσμευθεί, όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα της συνημμένης απόφασης.β. Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει α. Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 48/20-3-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί της απ΄ευθείας ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015».β. Την, εκ νέου, απ’ ευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την κατακύρωση του αποτελέσματος της διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πινακίδων για Κοινόχρηστους χώρους», στις εταιρείες «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ -Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ» και «ΠΟΛΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΕ», σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός