αρ. αποφ. 182/2017 Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (αντιδρόμηση τμήματος οδού Μονής Κύκκου)

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 16/20.07.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά την αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Μονής Κύκκου μεταξύ των οδών Πίνδου και Λάρνακος, με κατεύθυνση προς την τελευταία, προκειμένου η οδός Πίνδου να λειτουργεί μονόδρομα σε όλο το μήκος της.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 230 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 11 Αυγ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός