αρ. αποφ. 179/2017 Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης πέριξ ιδιωτικού χώρου Parking στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Κυδωνιών 14)

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 12/20.07.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και απαγορεύει τη στάθμευση, με τη τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης και πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης, στο οδικό τμήμα επί και εκατέρωθεν του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης (της ιδιοκτήτριας κας Παπαδοπούλου) επί της οδού Κυδωνιών 14 στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

 

Διαβάστηκε 197 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 11 Αυγ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός