Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει, Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη μη παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, της οδού Αριστοτέλους 46-48, στον κ. Καλησπεράκη Γεώργιο, λόγω μη προσκόμισης του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.,σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η…
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει ομόφωνα, Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, της οδού Υμηττού 88, στον κ. Φραγγεδάκη Αντώνιο, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η Πρόεδρος Αικατερίνη Γκούμα
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει ομόφωνα, Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη μη παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, της οδού Πυθαγόρα 15, στην κ. Δέσποινα Αντωνακάκη, λόγω μη προσκόμισης του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α., σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου…
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει, Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο), που λειτουργεί με την υπ΄αρ. 16961/30.07.2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, υπό τη διεύθυνση της κας ΑΝΝΑΣ ΚΕΝΤΡΩΤΗ του Εμμανουήλ, το οποίο βρίσκεται στην συμβολή…
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει, Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, την απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν της εισόδου/εξόδου του χώρου στάθμευσης της κλινικής κατά 1,00μ και σε συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας τη μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων που ήδη υπάρχουν εκατέρωθεν της εισόδου/εξόδου πέραν του 1,00μ καθώς και…
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει, Εγκρίνει τη χορήγηση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ χρήσης μουσικής, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με τον διακριτικό τίτλο «ΙL GUSTO», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σύμης 20 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού έχοντας την υπ’ αριθ. 18687/31-07-2014 άδεια χρήσης μουσικής, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 75/02.04.2015 …
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αποφασίζει, Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με τον διακριτικό τίτλο «Piquet», που λειτουργεί με την υπ΄αρ. 15465/14.06.2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, υπό τη διεύθυνση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΥΟ ΠΙΑΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Μ.Ι.Κ.Ε.)» που εκπροσωπείται…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός