24 Αυγ 2017

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 24 Αυγούστου 2017 έως και 28 Αυγούστου 2017 από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

22 Αυγ 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 25/08/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:
Θέμα 1ο : «Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και έγκριση όρων προκήρυξης».

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Πετράκης

19 Ιουλ 2017

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της Προμήθειας - Υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Κ. Κωνστάντιος) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 έως Παρασκευή 21 Ιουνίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

17 Ιουλ 2017

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
2. Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & στοιχείων Ισολογισμού Β΄ Τριμήνου 2017.
3. Έγκριση Πρακτικού Ι, περί βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΑΚ ΠΑΠΑΓΟΥ».
4. Έγκριση Πρακτικού Ι, περί βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό «ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη – αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού € 498.000,00 με τον ΦΠΑ 24%.
6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη – αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 750.000,00 € με τον ΦΠΑ.
7. Έγκριση σχεδίου όρων διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α & Δ.Ο.Π.Α.Π.» και όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2017122 συνολικής Μελέτη του Δήμου.
8. Αποδοχή δωρεών και χορηγιών για το Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
9. Αποδοχή χορηγίας cosmote για εγκατάσταση υποδομών wifi – προηγμένων Ευρυζωνικών Υπηρεσιών.
10. Ανάθεση άσκησης εφέσεως Δικαστικής Υπόθεσης σε Δικηγόρο και δέσμευση χρηματικού ποσού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

26 Ιουν 2017

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη
απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
2. Απαλλαγή Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος για την Πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου..
3. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος για την πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου.
4. Έγκριση πρακτικών Νο 1, 2, και 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (συνοπτικών διαγωνισμών), για την : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ”.
5. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
6. Επιλογή, μέσω κληρώσεως, επόμενου Αναδόχου ( λόγω ισοψηφίας), κατόπιν εκπτώσεως του Αναδόχου Αθανάσιου Κουτρούμπα, του έργου: « Συντήρηση και Επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημ. Σχολείων, έτους 2017».
7. Επιλογή επόμενου Αναδόχου , κατόπιν εκπτώσεως του Αναδόχου Αθανάσιου Κουτρούμπα του έργου : «Συντήρηση και Επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων, έτους 2017».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ηλίας Αποστολόπουλος.
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

 

23 Ιουν 2017

Διευκρινίζουμε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 3 Ιουλίου 2017, ημερομηνία που έχει αναρτηθεί ο διαγωνισμός στο ΚΗΜΔΗΣ
Εκ παραδρομής αναρτήθηκε στο site και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 20 Ιουλίου, η οποία είναι λανθασμένη.
Με σειρά ισχύος είναι πρώτα το ΚΗΜΔΗΣ το οποίο αναφέρει την σωστή ημερομηνία του διαγωνισμού 3 Ιουλίου 2017.

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός - ΜSc E.M.Π.
Πρ/νη Tμ. Τεχνικών Μελετών & Έργων
Τεχνική Υπηρεσία
Δήμου Παπάγου – Χολαργού
Tηλ. 213 2027 113
Fax. 213 2027198

23 Ιουν 2017

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης».
Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Α. Πολίτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 έως Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

23 Ιουν 2017

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Περικλέους 55), στις 27/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:
Θέμα 1ο : Αποδοχή Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης.
Θέμα 2ο : Αγορά ηλεκτρικού εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες.
Θέμα 3ο : Συνεργασία με εταιρία τηλεφωνίας.
Θέμα 4ο : Λοιπά θέματα.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Πετράκης

21 Ιουν 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός
Πληροφορίες Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: 2132027113, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Fax: 2132027198,
Τόπος υποβολής προσφορών: στο πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, ΤΚ15561 Χολαργός
ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παρούσα προκήρυξη αφορά την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» και με την ακόλουθη εκτιμώμενη αξία, κατηγορία μελέτης και αιτούμενη τάξη πτυχίου:
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 58.047,01 € ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08 Γ’ ΤΑΞΗΣ & ΑΝΩ

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες / 3 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:
ΙΙΙ Α: 1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής :
Δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.
3. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”(Α' 147) και σε όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
ΙΙΙ Β.1. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του ίδιου τεύχους.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́ του ν. 4412/2016.
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:
Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 65%)
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:
1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)
2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
3. Η οργάνωση του οικονομικού φορέα (βαρύτητα 30%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 35%)
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 20 Ιουνίου 2017 στην ιστοσελίδα www.dpapxol.gov.gr.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παπάγου - Χολαργού, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ασκούνται σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

«Τα υπάρχοντα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα προκήρυξη βρίσκονται στο κατάστημα «ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ», στην οδό Ασπασίας 62 στον Χολαργό. Όποιος επιθυμεί μπορεί να βγάλει αντίγραφα των σχεδίων με δικά του έξοδα».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

20 Ιουν 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2017» με προϋπολογισμό € 150.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 89.006,00
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 16.021,08
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 15.754,06
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 186,60
ΦΠΑ 24% 29.032,26
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ € 150.000,00

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 / 07 / 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90, στου Παπάγου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) (άρθρο 95 παρ. 2α Ν 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Οι προσφορές δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ελεύθερα, άμεσα, πλήρως και δωρεάν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Στην ίδια ιστοσελίδα www.dpapxol.gov.gr αναρτώνται, έως την ημέρα του διαγωνισμού και οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις, σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν λάβει τεύχη δημοπράτησης, έχουν την υποχρέωση να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε ανακοινώσεις- συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου, χωρίς πρότερη ειδοποίηση από την αναθέτουσα αρχή. Προθεσμία ενστάσεων, κατά των όρων διακήρυξης – προκήρυξης πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90, Παπάγου, 2ος όροφος, Τεχνική Υπηρεσία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213-2027192 και fax: 213-2027198. Aρμόδιος για επικοινωνία: Κων/νος Κωνστάντιος. Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων βάσει της 182/2016 απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά (καθώς και οι αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και το Παράρτημα ΧΙΙ, μέρος ΙΙ του ιδίου Νόμου, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους € 2.419,35 και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με Κ.Α. 30.7325.0006. Έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού € 150.000,00 στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 20/06/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σελίδα 1 από 50

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός