26 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου στο Ο.Τ. 117Α (Λόφου Τσακού) για αλλαγή χρήσης σε οικόπεδο από Πρόνοια (βρεφονηπιακός σταθμός) σε Εκπαίδευση (Α΄ βάθμια εκπαίδευση, Ν/Γ ή Δημοτικό Σχολείο), σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 04/07.04.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κύπρου και την ευρύτερη περιοχή στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και την προτεραιότητα της οδού Ψαρών στη συμβολή της με τις οδούς Πυθαγόρα και Δωρίδος στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.

Αναλυτικότερα:

Α. Για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (περιοχή πέριξ των οδών Κύπρου και Στρατάρχου Παπάγου):

 • Μονοδρόμηση των οδών Κύπρου και Στρ. Παπάγου στα τμήματα μεταξύ των οδών Ιωνίας και 8ης Μεραρχίας.

 • Θεσμοθέτηση στάθμευσης παρά την οδό, επί της Στρ. Παπάγου, στην αριστερή πλευρά.

 • Λειτουργία ΜΟΝΟ της ανόδου επί της οδού Κύπρου και ΜΟΝΟ της καθόδου επί της Στρ. Παπάγου.

 • Στον κόμβο Κύπρου και Ιωνίας, κατά την άνοδο από την Κύπρου, να παραμείνει η απαγόρευση της αριστερόστροφης κίνησης προς την Ιωνίας, ενώ να επιτρέπονται, διατηρούνται ως έχουν, οι κινήσεις ευθεία (προς την πλατεία Μεταξά) και δεξιά προς την Ιωνίας. Επίσης, να εξεταστεί στην κάθοδο της οδού Κύπρου, η εναλλακτική της αριστερής στροφής προς οδό Ιωνίας.

 • Εκτροπή της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στις οδούς Αρτέμιδος - Κορυτσάς (όπου διέρχεται και το λεωφορείο). Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται ο φόρτος της διατομής της οδού Κύπρου κατά 38% στην πρωινή αιχμή και 21% στην απογευματινή αιχμή. Με την εκτροπή της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και την διοχέτευση τους στην προαναφερόμενη διαδρομή θα διασφαλίζεται ο χαρακτήρας της ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ για λόγους οδικής ασφάλειας και η μη καταπόνηση των κυβόλιθων.

 • Με έργο που θα εκτελεστεί, να γίνουν οι διαμορφώσεις - επαναχαράξεις στους εμπλεκόμενους με την ως άνω ρύθμιση κόμβους ώστε η κυκλοφορία να διεξάγεται απρόσκοπτα και εύκολα (Ιωνίας & Στρατάρχου Παπάγου, 8ης Μεραρχίας & Κύπρου).

 • Άμεσα να ισχύσει απαγόρευση της καθόδου με ειδικά κινητά στοιχεία, διαγραμμίσεις και ρύθμιση του φωτεινού σηματοδότη, από την ειδική υπηρεσία της περιφέρειας στην οποία θα διαβιβαστεί η ως άνω απόφαση ως αναφορά τον κόμβο Ιωνίας - Κύπρου και ανάλογες ρυθμίσεις με σήμανση καθ όλο το μήκος της Κύπρου από Λ. Μεσογείων έως την οδό Αρτέμιδος όπου θα κατευθύνεται η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων.

 • Να ληφθεί μέριμνα και να δοθεί μεγάλη προσοχή, στην αναστροφή των οχημάτων, από την κάθοδο της οδού Κύπρου, προς την άνοδο αυτής. 

Β. Για τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού (πέριξ των οδών Πυθαγόρα και Ψαρών):

 • Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Ψαρών, στο τμήμα μεταξύ της 17ης Νοεμβρίου και Μιλτιάδου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Ειδικότερα, για τις διασταυρώσεις που έχουν μορφή Τ, προτείνεται η οδός Ψαρών να έχει προτεραιότητα και συνεπώς να τοποθετηθεί σήμανση Ρ2 (STOP) στις κάθετες οδούς, δηλαδή στις οδούς Πυθαγόρα και Δωρίδος, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, για τον έλεγχο της ταχύτητας επί της οδού Ψαρών επιβάλλεται η σήμανση της οδού με πινακίδες Ρ-32 (30) και η υπερύψωση των διασταυρώσεων με κατάλληλη σήμανση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Την έγκριση του από 18.04.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου, ως ακολούθως:

 

 1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  προϋπολογισμού 2.936.300,81€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

Πρόεδρο:

Νικόλαος Θεοδωρίδης - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αναπληρωτή:

Γεώργιος Παπαγεωργίου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Μέλος _1:

Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Μέλος_2:

Κωνσταντίνος Κωνστάντιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την έγκριση του από 07.04.2017 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου, ως ακολούθως:

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
  προϋπολογισμού 99.630,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

Πρόεδρο:

Αργύριος Μαυρομαράς - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αναπληρωτή:

Γεώργιος Παπαγεωργίου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Μέλος:

Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 
  προϋπολογισμού 139.999,99€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

Πρόεδρο:

Νικόλαος Θεοδωρίδης - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αναπληρωτή:

Αγγελική Δεληγιώργη - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Μέλος:

Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  προϋπολογισμού 112.600,00€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

Πρόεδρο:

Στυλιανός Βαλής - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Αναπληρωτή:

Πηγή Κρικοχωρήτη - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Χαλανδρίου

Μέλος:

Άννα Πετροπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Κωνσταντίνος Κωνστάντιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
  προϋπολογισμού 12.145,53€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

Πρόεδρο:

Νικόλαος Θεοδωρίδης - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αναπληρωτή:

Ευθύμιος Ευαγγελόπουλος - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

Μέλος:

Ξανθή Αντωνοπούλου - Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Δημήτριος Άνθης - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
  προϋπολογισμού 12.527,53€ με Φ.Π.Α. (επιβλέπων Αρχιμήδης Φάρκωνας)

Πρόεδρο:

Δήμητρα Σταύρου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αναπληρωτή:

Σοφία Αυγουροπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Αγίας Παρασκευής

Μέλος:

Ελένη Ταϊγανίδου - Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

Αναπληρωτής:

Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Παπάγου - Χολαργού

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 07/07.04.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διευκόλυνση της διέλευσης (στροφής) των οχημάτων, την τοποθέτηση στην πλευρά της οδού που δυσχεραίνει τη διέλευση αυτών και σε κατάλληλες θέσεις και αποστάσεις επαναφερόμενων ελαστικών κυλινδρικών οριοδεικτών ύψους 0,75μ ή 0,45μ με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ, καθώς και διαγράμμιση της περιοχής, για τα ακόλουθα σημεία (στροφές):

 

           Α. Στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού:

 1. Λοχαγού Δεδούση & Μενίππου (δεξιά)
 2. Μενίππου & Λοχ. Δεδούση (αριστερά)
 3. Υμηττού & Μακεδονίας (αδιέξοδο) (δεξιά)
 4. Σαρανταπόρου 76 & Θάλειας (δεξιά)
 5. Θάλειας 27 & Σαρανταπόρου 76 (αριστερά)
 6. Σαρανταπόρου 78 & Θάλειας (δεξιά) από την οδό Θάλειας έως τα κιγκλιδώματα της εισόδου του 5ου Δημοτικού Σχολείου - Διάβαση πεζών
 7. Σαρανταπόρου 61 στη Διάβαση των πεζών του 5ου Δημοτικού Σχολείου
 8. Αναστάσεως & Μέτωνος (δεξιά)
 9. Υμηττού 34 & Αρτέμιδος (αριστερά)
 10. Φειδίου & Ευριπίδου (αριστερά)
 11. Αγίας Τριάδος 11 & πλατεία Αγίας Τριάδος (δεξιά σε όλη τη γωνία - ρεύμα καθόδου)
 12. Αγίας Τριάδος 12 & Ευριπίδου (δεξιά - ρεύμα ανόδου)
 13. Αναστάσεως 21β (απέναντι από την Αντισυνταγμ. Τσιγάντε)

          Β. Στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου:

 1. Αντισυνταγμ. Τσιγάντε & Αναστάσεως (αριστερά - υπουργείο)
 2. Καρατζά & Φριζή (δεξιά)
 3. Εθν. Αμύνης & Βυζαντίου (δεξιά στο ρεύμα ανόδου)
 4. Εθν. Αμύνης & Γράμμου (δεξιά στο ρεύμα ανόδου)
 5. Πίνδου & Λευκωσίας (αριστερά)
 6. Πίνδου & Γράμμου (αριστερά)
 7. Αλεβιζάτου & Παπακωνσταντίνου (δεξιά)
 8. Αλεβιζάτου & Τζανή Αλεβιζάτου (δεξιά στο αδιέξοδο - ρεύμα ανόδου)

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 06/07.04.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με:

 1. την απαγόρευση στάθμευσης στην συμβολή των οδών Χειμάρρας 34 & Πωγωνίου (σε όλη τη γωνία) στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, για τη διευκόλυνση της στροφής των απορριμματοφόρων.

 2. την τοποθέτηση στην πλευρά της οδού που δυσχεραίνει τη διέλευση αυτών και σε κατάλληλες θέσεις και αποστάσεις επαναφερόμενων ελαστικών κυλινδρικών οριοδεικτών ύψους 0,75μ ή 0,45μ με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ.

 3. τη διαγράμμιση της ανωτέρω περιοχής.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 05/07.04.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση της θέσης του περιπτέρου, επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 1 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, λόγω ακαταλληλότητας της θέσης του.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

26 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 03/07.04.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α., στο όνομα του κου Ηλία Τζουβαρά του Σταύρου, στο οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Κουντουριώτου 42) και στο με αριθμό κυκλοφορίας οχήματος ΙΕΕ 3228 και κάτοχο οχήματος τον κο Ηλία Τζουβαρά του Σταύρου.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

25 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 02/07.04.2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α., στο όνομα του κου Ιωάννη Μαυροειδή του Παρασκευά, στο οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (Μ. Μπότσαρη 4) και στο με αριθμό κυκλοφορίας οχήματος ΙΖΝ 9168 και κάτοχο οχήματος την κα Αικατερίνη Μαυροειδή του Ιωάννη.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

25 Μαϊ 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει τη δαπάνη και την ανάληψη σχετικής πίστωσης για την πραγματοποίηση των κάτωθι εκδηλώσεων του Δήμου:

 1. μέχρι του ποσού των 400,00 ευρώ (αμοιβή συντελεστών), για την παιδική εκδήλωση «Γύρω - Γύρω Μήνες», η οποία περιλαμβάνει παιδική θεατρική παράσταση, παραδοσιακά ομαδικά παιχνίδια, έθιμα, τραγούδια, μουσική με παραδοσιακά μουσικά όργανα κ.ά., η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001.

 2. μέχρι του ποσού των 900,00 ευρώ (αμοιβή καλλιτεχνών), για τη μουσική εκδήλωση «Με ήχους εαρινούς», με τον μαέστρο Γ. Νιάρχο και άλλους τρεις καλλιτέχνες, η οποία θα εξειδικευτεί από τον Κ.Α. 15.6473.0001.

 3. μέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ η οποία θα εξειδικευτεί στον Κ.Α. 15.6473.0001, για έξοδα εκτύπωσης προγραμμάτων και αφισών για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου.

 4. μέχρι του ποσού των 450,00 ευρώ η οποία θα εξειδικευτεί στον Κ.Α. 15.6473.0001, για έξοδα εκτύπωσης προγραμμάτων και αφισών και κατασκευή και εκτύπωση διαφημιστικού banner από μουσαμά, για τις Ημέρες Νεολαίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (εκδηλώσεις σχολείων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, πολιτιστικών συλλόγων κ.α.).

 5. μέχρι του ποσού των 30.000,00 ευρώ η οποία θα εξειδικευτεί στον Κ.Α. 15.6473.0003, για έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού (έξοδα παραστάσεων, ηχητική και φωτιστική κάλυψη, αμοιβή καλλιτεχνών, εφαρμογή για έξυπνες συσκευές με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, εκτύπωση εισιτηρίων, μεταφορά μουσικών οργάνων, ενοικίαση λεωφορείου για μεταφορά μουσικών - χορωδιών, σχεδίαση εντύπου με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, εκτύπωση προγραμμάτων και αφισών, ανθοδέσμες, αναμνηστικές πλακέτες, παραγωγή ραδιοτηλεοπτικού σποτ, συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, συνδρομή στην Αυτοδιαχείριση - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων μουσικών έργων και λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν στην παρούσα φάση).

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Σελίδα 1 από 141

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός