16 Νοε 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 23/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετική με τις κυκλοφοριακής ρυθμίσεις, για την οδό Αγ. Τριάδος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και συγκεκριμένα:

  • Η μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Αγ. Τριάδος μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Αθ. Διάκου, με κατεύθυνση προς τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος, με στόχο τη μείωση του αριθμού των προσβάσεων στον εν λόγω κόμβο και κάτι συνέπεια τη μείωση των σημείων εμπλοκής. Η ρύθμιση αυτό είναι συμβατό με την οργάνωση κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή,
  • κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σε όλο τον κόμβο καθώς και στη σύμβολο της οδού Ευριπίδου, για την εφαρμογή της μονοδρόμησης

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

16 Νοε 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η ικανοποίηση των αιτημάτων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, για τα προγράμματα που θα διεξάγονται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού ως ακολούθως:

1. Η διεξαγωγή του προγράμματος χειροτεχνία – κατασκευές εγκρίνεται ομόφωνα για κάθε Τετάρτη 18.00-19.00 στην αίθουσα Β3, το οποίο θα διεξαχθεί από την κυρία Τατιάνα Νοστράκη.

2. Για τη διεξαγωγή του προγράμματος καράτε μειοψήφησε ο κύριος Καζάκος Νικόλαος και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία για κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18.30-19.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων, το οποίο θα διεξάγει η κυρία Θεοδώρα Δουγένη

3. Η διεξαγωγή του προγράμματος graffiti εγκρίνεται ομόφωνα για κάθε Δευτέρα 17.00-18.30, στην αίθουσα Γ2, το οποίο θα διεξαχθεί από τον κύριο Μανώλη Ηλιόπουλο σε συνεργασία με την κυρία Νάντια Στασινού,

4. Η διεξαγωγή του προγράμματος σκάκι εγκρίνεται ομόφωνα για κάθε Σάββατο 12.30-13.30 για αρχάριους και κάθε Σάββατο 13.40-14.40 για προχωρημένους, στην αίθουσα Β3, το οποίο θα διεξάγει η κυρία Ολυμπία Μακρή,

5. Η διεξαγωγή του προγράμματος χοροί - Latin εγκρίνεται ομόφωνα για κάθε Δευτέρα 17.00-18.00, κάθε Τετάρτη 16.30–17.30 και κάθε Σάββατο 11.00-12.00 ,στην αίθουσα εκδηλώσεων και το οποίο θα διεξάγει η κυρία Αντιγόνη Κουρούση,

6. Για τη διεξαγωγή του προγράμματος Pilates μειοψήφησε ο κύριος Καζάκος Νικόλαος και εγκρίνεται κατά πλειοψηφία για κάθε Δευτέρα 20.15-21.15 και κάθε Τετάρτη 20.15–21.15, στην αίθουσα εκδηλώσεων και το οποίο θα διεξάγει η κυρία Μαρία Κράλλη,

7. Η διεξαγωγή του προγράμματος Μουσικοκινητική αγωγή Carl Orff εγκρίνεται ομόφωνα για κάθε Πέμπτη 17.30 -18.30 στην αίθουσα Β3 και το οποίο θα διεξάγει η κυρία Αιμιλιανή Παραδείση,

8. Η διεξαγωγή του προγράμματος ρομποτική εγκρίνεται ομόφωνα για κάθε Τετάρτη 16.10 -17.10 για μαθητές Γ΄ και Ε΄ τάξης, κάθε Τετάρτη 17.10–18.10 για μαθητές Α΄ τάξης και κάθε Παρασκευή 16.10–17.10 για μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης στην αίθουσα Γ2 και το οποίο θα διεξάγει ο κύριος Γιάννης Σώης σε συνεργασία με την κυρία Ειρήνη Ατσαλά, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδονται οι χώροι που χρησιμοποιούνται έτοιμοι προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθίστανται άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν. Απαραίτητη για τη συμμετοχή των μαθητών στις ως άνω δραστηριότητες, είναι η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης γονέα ή κηδεμόνα που να βεβαιώνει την καλή υγεία του παιδιού καθώς και την συναίνεση του στη συμμετοχή του παιδιού του στα προγράμματα.

Συγκεκριμένα, για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου για την συμμετοχή μαθητών στο μάθημα του καράτε με υπεύθυνη την κυρία Θεοδώρα Δουγένη, απαραίτητη είναι η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86, στην οποία ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή θα δηλώνει με προσωπική του ευθύνη τα παρακάτω:
α) Βεβαιώνω την καλή υγεία του παιδιού μου, κατόπιν εξέτασης ιατρού, που τον/ην καθιστά ικανό/ή να συμμετέχει σε Αθλητικά Προγράμματα και
β) Εγκρίνω τη συμμετοχή του τέκνου μου __________________ στο πρόγραμμα του Karate και αποδέχομαι ότι παρά την επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτή, οι προπονήσεις στο άθλημα του Karate ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος, συναινώντας εν τούτοις στη συμμετοχή του παιδιού μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

16 Νοε 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η έγκριση ορισμού τριμελών επιτροπών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού κατόπιν αιτήματος των Διευθυντριών, με σκοπό την ανακύκλωση μηχανημάτων λόγω παλαιότητας και συγκεκριμένα: οκτώ (8) κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεσσάρων (4) οθονών, τριών (3) εκτυπωτών, δύο (2) φωτοτυπικών canon ir 2000, δύο (2) φωτοτυπικών zerox pro 416, ενός (1) φωτοτυπικού Toshiba studio 207, ενός (1) φωτοτυπικού canon ir 2230 και ενός (1) ψυγείου tretou.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

16 Νοε 2017

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Η ικανοποίηση του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου για παραχώρηση της αίθουσας Α1 του Γ΄ κτηρίου του σχολείου, για την διεξαγωγή σχολής γονέων κάθε Παρασκευή ανά δύο εβδομάδες και ώρες 19:00-21:00, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των συμμετεχόντων.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Πετράκης

15 Νοε 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 22/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετική με την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων (με την κατάλληλη οδική σήμανση), στην είσοδο - έξοδο του χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας επί της οδού Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 46, στη Δημοτικό Κοινότητα Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

15 Νοε 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 21/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετική με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της οδού Τερψιχόρης 4 στη Δημοτικό Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΙ 1679 και με κάτοχο του οχήματος τον κο Νικόλαο Τσούμα του Κωνσταντίνου, για την εξυπηρέτηση του γιου του Σπήλιου Τσούμα του Νικολάου.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

15 Νοε 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 20/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη δημιουργία θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., έξωθεν του Δημαρχείου Παπάγου - Χολαργού και επί της οδού Βεντούρη, όπου βρίσκονται και οι αντίστοιχες υποδομές πρόσβασης στο κτίριο του Δημοτικού καταστήματος Χολαργού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

15 Νοε 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 19/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση δύο (02) πληροφοριακών πινακίδων μεταβλητού περιεχομένου, στη Δημοτικό Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα στα κάτωθι σημεία:
1. μία (01) στη συμβολή των οδών Αργυροκάστρου και Εθνικής Αμύνης και
2. μία (01) στη συμβολή των οδών Κύπρου & 8ης Μεραρχίας (στην πλατεία επί της οδού Κύπρου στο σιντριβάνι).

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

15 Νοε 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 18/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση δύο (02) πληροφοριακών πινακίδων μεταβλητού περιεχομένου, στη Δημοτικό Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα στα κάτωθι σημεία:
1. μία (01) στο τέρμα λεωφορείων επί της οδού 17 Νοέμβρη και
2. μία (01) έξωθεν του σταθμού ΜΕΤΡΟ «ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

15 Νοε 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 73/2017 (ΑΔΑ: 62ΩΔΟΛΤΡ-ΣΑΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), με την οποία εγκρίθηκε η Β΄ αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Σελίδα 1 από 167

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός