Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (148)

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός γραφείου που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ.Κηφισίας αρ.10-12,στο δεύτερο (Β΄) όροφο του κτηρίου ένα(Ι) του κτηριακού συγκροτήματος AGORA CENTER, συνολικής επιφανείας 52 τ.μ., Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26/9/2014, ημέρα…
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με συμπλήρωση εντύπου οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων Η/Υ κ.λπ.» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Τα υπό προμήθεια είδη, (μελάνια, toner κ.λπ.) θα πρέπει να είναι A) αυθεντικά και καινουργή ή Β) συμβατά…
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου.Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ (48.708,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ.…
Σύμφωνα με την 111/ 24-7-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (συνημμένο αρχείο) ο διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια μελανοταινιών, αναλωσίμων H/Y κλπ» που θα διενεργηθεί την 25/7/2014 ματαιώνεται».
συνημμένα αρχεία: περίληψη διακήρυξης διακήρυξη μελέτη έντυπο οικονομικής προσφοράς
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2014 Συνημμένα αρχεία: ανακοίνωση παράρτημα αίτηση
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού ΑττικήςΠροκηρύσσει την παραχώρηση, σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ή πολύτεκνους ή σε άτομα της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, πέντε (5) θέσεων περιπτέρων πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός