Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (183)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στο πλαίσιο των δράσεων για αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της ανακύκλωσης με στόχο μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων, έχοντας υπόψη: 1. το Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3731/08 ΦΕΚ 263/23-12-2008) ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €146.245,12 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €180.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από πόρους του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ με το ενιαίο…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΠΑΠΑΓΟΥ» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 22.419,10 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 27.600,00 € με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων, Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την «Προμήθεια Άδειων Χρήσης Λογισμικού & Λογισμικού Εξυπηρετητών για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2015» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η δαπάνη για την ανωτέρω…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005 Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανέγερση κτιρίου πολυϊατρείων, υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και άλλων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του δήμου Παπάγου…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2015» προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 58.821,34 € και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 73.000,00 €, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, με το σύστημα των…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός