Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (159)

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού ΑττικήςΠροκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.390,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 5.609,70€, δηλαδή συνολική δαπάνη είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός γραφείου μαρμαρικών εργασιών (Νο 2) που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της δημοτικής κοινότητας Παπάγου, συνολικής επιφανείας 7,00 τ.μ., Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ ενώπιον της Επιτροπής…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός γραφείου μαρμαρικών εργασιών (Νο 1) που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της δημοτικής κοινότητας Παπάγου, συνολικής επιφανείας 7,00 τ.μ., Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ ενώπιον της Επιτροπής…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ«ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, προβλέπεται ηθεσμοθέτηση στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».Οι προϋποθέσεις, ο ρόλος,…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των € 59.999,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% € 13.797,70 δηλαδή…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015 1.Ο ΔΟΠΑΠ κατόπιν της υπ’ αριθ. 56/2014 απόφασης ΔΣ, δημοσιοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης εργασίας ως ακολούθως: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ, μέχρι του ποσού των 10.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:2.Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 150.310,12 € και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 188.000,00 €, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, με το σύστημα…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός