Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί (173)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κατάθεση σφραγισμένης προσφοράς και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την εργασία-υπηρεσία: «Προετοιμασία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με στόχο τον Σχεδιασμό Νέων Έργων και Δράσεων και την Προσέλκυση Χρηματοδοτικών Πόρων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κατάθεση σφραγισμένης προσφοράς και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για την εργασία-υπηρεσία: «Προετοιμασία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με στόχο τον Σχεδιασμό Νέων Έργων και Δράσεων και την Προσέλκυση Χρηματοδοτικών Πόρων στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»,…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια μικροϋλικών, μικροεργαλείων και εργαλείων κηπουρών για το έτος 2015» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακείων»για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (39.729,00 €)…
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2015» Προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) 195.021,95 € και συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 240.000,00 € με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου οικονομικής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης α) Το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες 8 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός